Tuesday, 28 February 2017

Gerak dan Pengertian Gerak


Pengertian Gerak
Sebuah benda di katakan bergerak bila kedudukannya berubah terhadap benda lain yang fungdi sebagai patokan. Ketika kita berjalan, di katakan bergerak tehadap rumah dan ke tempat tujuan. Sebab kedudukan berubah terhadap rumah dan tempat tujuan. Yang semakin lam semakin jauh dari rumah dan semakin dekat dengan tempat tujuan. Tetapi benda yang kita iringkan akan dikatakan bergerak terhadap badan kita. Sebab kedudukan benda tidak berubah terhadap badan.

Berbagai Macam Gerak
Gerak benda bisa bermacam-macam. Ada gerak lurus, Gerak melingkar dan ada pula gerak semu. Sebuah benda di katakan gerak lurus apa bila jarak benda itu terhadap benda lain berubah menurut garis lurus. Contoh gerak lurus yaitu gerak peluru, buah yang jatuh dari tangkainya. Gerak pesawat terbang, dan gerak kereta api atau gerak mobil dijalan yang melajur dijalan yang lurus.

Contoh Gerak melingkar yaitu gerak ujung jarum jam yang berputar, gerak pentil roda, gerak baling pesawat terbang dan gerak baling kipas.

Sebuah benda dapat melakukan beberapa macam gerak sekaligus. Gerak demikian disebutkan gerak ganda. Contoh Seseorang yang sedang berjalan, tidak hanya bergerak pada tempat tetap juga bergerak terhadap mobil, pohon, dan orang di jalan.

Kadang-kadang kita melihat benda seolah berjalan pada hal benda tersebut diam. Gerak tidak sesungguhnya ini disebut gerak semu(Gerak Relatif). Misalnya seperti pohon dan tiang listrik yang sering kita lihat bergerak jika diamati dari dalam mobil.

Perpindahan
Perpindahan adalah jarak yang di ukur dari titik awal sampai titik akhir yang dicapai oleh benda yang bergerak. Apabila dalam selang waktu tertentu sebuah benda bergerak dari kedudukan A ke kedududkan B,  dikatakan benda tersebut mengalami perpindahan AB. Apabila benda tersebut bergerak dari B ke A perpindahannya adalah BA. Perpindahan termasuk besaran vektor artinya memilik besar dan arah.

Kecepatan
Kecapatan menyatakan jarak yang di tempuh benda setiap sekon. Ada beberapa macam kecepatan antara lain kecepatan tetap dan kecepatan rata-rata. Satuan kecapatan ialah (m/s). Kita harus membedakan laju kecepatan. Laju diukur dengan spidometer(speedometer) seperti pada kendaraan bermotor. Laju hanya menyatakan besaran kecepatan. Adapun kecepatan mencakup besaran kecepatan dan arah gerak benda.

Kecepatan Tetap
Bila jarak yang ditempuh benda selalu sama setiap selang waktu tertentu, maka benda tersebut bergerak dengan kecepatan tetap.Gerak benda dengan kecepatan tetap disebut gerak lurus berturan. Untuk gerak lurus berturan belaku rumus :
Gerak dan Pengertian Gerak
Contoh Soal :
Seseorang berjalan kaki dengan kecapatan tetap dan menempuh jarak 5 km dalam waktu 60 menit. Berpakah kecepatannya ?

Penyelesaian :
Gerak dan Pengertian Gerak

Jika seseorang naik sepeda dengan kecepatan tetap 4 m/s selama 20 menit berapakah jarak yang di tempuhnya ?

Penyelesaian :
S = v t
= 4 m/s x 20 x 60 sekon

= 4800 m = 4,8 km

Kecepatan Rata-Rata
Pada umumnya kecepatan benda berubah-ubah. kadang-kadang benda berhenti, bergerak cepat dan melekat. Contoh mobil yang sedang bergerak cepat kemudian melambat ketika melalui tikungan. Oleh karena itu, di ambilah kecepatan rata-rata adalah jarah yang di tempuh benda selurunya dibagi dengan waktu yang di tempuh untuk jarak tersebut.

Simbol atau lambang kecepatan rata-rata ialah V sedangkan rumusnya dinyatakan sebagai berikut :
Gerak dan Pengertian Gerak
s = jarak (m)
t = waktu (s) 

0 komentar:

Post a Comment

luvne.com ayeey.com cicicookies.com mbepp.com kumpulanrumusnya.comnya.com tipscantiknya.com
loading...

 
Design by NewWpThemes | Blogger Theme by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com | BTheme.net